Wednesday, April 5, 2017


Η 25η  Μαρτίου 2017: Η επέτειος των 60 χρόνων της Συνθήκης της Ρώμης.

Στις 25 Μαρτίου του 2017 έκλεισαν 60 χρόνια από την ίδρυση του προπομπού της Ευρωπαϊκης Ένωσης (Ε.Ε.), δηλαδή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Τότε στις 25 Μαρτίου 1957 στη Συνθήκη της Ρώμης οι κυρίαρχες τάξεις και οι κυβερνήσεις των πιό πλουσίων χωρών της Ευρώπης γιόρταζαν το ξεκίνημα της «Ευρωπαϊκής Ένωσης». Δηλαδή την «ολοκλήρωση» της Ευρώπης που είχαν οραματιστεί οι πατέρες της, όπως η ενοποιητική δύναμη για τη γέννηση της ΕΕ, ο Γάλλος οικονομικός και πολιτικός σύμβουλος Ζαν Μονέ και ο αρχιτέκτονας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ο διαπρεπείς Γάλλος νομικός και υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν. Σε συνεργασία τους συνέταξαν το παγκοσμίως γνωστό «σχέδιο Σουμάν» το οποίο δημοσιεύθηκε στις 9 Μαΐου 1950, ημερομηνία που αναγράφεται πλέον στη ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρότεινε τον από κοινού έλεγχο της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα, που ήταν οι σημαντικότερες πρώτες ύλες για την πολεμική βιομηχανία. Ο Σουμάν γνωστοποίησε το σχέδιο στον Γερμανό Καγκελάριο Αντενάουερ, ο οποίος αντιλήφθηκε αμέσως ότι αποτελούσε μια ευκαιρία για την εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη και το αποδέχθηκε. Σύντομα αντέδρασαν θετικά και οι κυβερνήσεις της Ιταλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών. Τα 06 κράτη υπέγραψαν τη συμφωνία για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα στο Παρίσι, τον Απρίλιο του 1951. Έτσι λοιπόν, η Ευρώπη (κόρη του ηγεμόνα της Φοινίκης Αγήνορα και της Τηλεφάσας και ερωμένη του Δία, ο οποίος για να ενωθεί μαζί της  έγινε ταύρος και την πήρε καβάλα του) ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, εξολοθρεύοντας φυσικά, τα τέρατα που εξέθρεψε ο Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι οποίοι άφησαν την Ευρώπη κατεστραμμένη, διαιρεμένη και ελεγχόμενη από εξωευρωπαϊκά κέντρα των ΗΠΑ. Οι δε εκατόμβες των θυμάτων των δύο αυτών Παγκοσμίων Πολέμων κλόνισαν ανεπανόρθωτα την ιδέα του εθνικού κράτους. Το οποίον έχασε τον δεσπόζοντα ρόλο του στην Οικονομία, της οποίας ο έλεγχος πέρασε σε πολυεθνικά κεφάλαια για τα οποία τα εθνικά σύνορα αποτελούσαν εμπόδιο στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους. Έτσι οι ΗΠΑ βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ανάγκη αναχαίτισης  του κομμουνισμού ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να περιέλθουν οι ευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας της ανέχειας, στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε άρχισαν να πιέζουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν το Σχέδιο Μάρσαλ το οποίο παρουσίαζε μια κοινωνικοποιημένη έννοια της διεθνούς επένδυσης. Αλλά δεσμεύονταν ότι δεν θα εξάγουν στο ανατολικό μπλοκ προϊόντα που συνδέονται με στρατιωτικές ανάγκες, όπως μηχανήματα, χημικά και φάρμακα (μέχρι και γραφομηχανές). Με αποτέλεσμα να παγώσει το εμπόριο μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Στην περίοδο αυτή η Βρετανική Κυβέρνηση, που διατηρούσε σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι θα διέκοπτε κάθε βοήθεια στην Ελλάδα, αδυνατώντας να επωμιστεί το βάρος. Έτσι οι ΗΠΑ αντικατέστησαν τους Βρετανούς με το σχέδιο Μάρσαλ και η παρέμβασή τους αυτή κατέληξε στην επικράτηση της μοναρχικής κυβέρνησης τον Αύγουστο του 1949, όπου η Ελλάδα βυθίστηκε στον πιο φονικό εμφύλιο πόλεμο που γνώρισε ποτέ. Μάλιστα θεωρείται διεθνώς ως η πρώτη πράξη του ψυχρού πολέμου με τις μεγαλύτερες απώλειες που γνώρισε η Ελλάδα από το 1830 έως σήμερα. Βεβαίως από τη μια μεριά, οι ΗΠΑ ήθελαν μια ενωμένη καπιταλιστική Ευρώπη για να παρεμβαίνει και να παρεμποδίζει με τον «ψυχρό πόλεμο» την διείσδυση του κομμουνισμού. Από την άλλη μεριά, όμως, οι μεγάλες πολυεθνικές των ΗΠΑ γνώριζαν πολύ καλά ότι η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γινόταν προοπτικά ένας ανταγωνιστικός παράγοντας στα συμφέροντά τους. Πράγματι, στη πορεία του σχεδίου Μάρσαλ η ενδυνάμωση της Δυτικής Ευρώπης στράφηκε εναντίων τους με το Σχέδιο Schuman και την ίδρυση της Ε.Κ.Α.Χ., η οποία έθετε τη βάση για την οικοδόμηση μιας νέας Ευρώπης μέσω της συγκεκριμένης επιτυχίας ενός υπερεθνικού καθεστώτος σε ένα περιορισμένο αλλά κρίσιμο πεδίο της υπο αμερικανικής κατοχής της οικονομικής ζωής της. Αφού η Συνθήκη της Ρώμης προέβλεπε την δημιουργία μιας Κοινής Αγοράς, στόχος της οποίας ήταν να τεθούν υπό έλεγχο στην τότε Ευρώπη οι παραγωγές άνθρακος, χάλυβος και ατομικής ενέργειας, με παράλληλη γενναιόδωρη ενίσχυση της γεωργίας των χωρών μελών, ώστε η νέα οντότητα να μην αντιμετωπίσει στο μέλλον κρίσεις ελλείψεως αγροτικών προϊόντων και συναφών ειδών διατροφής, ενισχύοντας έτσι και τα αγροτικά εισοδήματα. Με την πτώση δε του «Τείχους» του Βερολίνου, στις 9/11/1989, άνοιξαν τα σύνορα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης και έτσι οι δύο λαοί δημιουργούν εμπορικές συναλλαγές και πολλές άλλες αλλαγές στη κοινωνία τους και στην συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται η ύπαρξη του «Ψυχρού Πολέμου» των ΗΠΑ. Με αυτή την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη Κοινής Αγοράς η Ευρώπη έφθασε, στις 7/2/92, στη Συνθήκη του Μάαστριχτ με την οποίαν ολοκληρώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύγχρονος θεσμός, ύστερα από την Συνθήκη της Ρώμης. Επίσης δια της Συνθήκης αυτής καθορίζεται η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), που αποβλέπει τη διαδικασία εφαρμογής ενιαίου νομίσματος, του Ευρώ. Το οποίο μειώνει το κόστος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, διευκολύνει τα ταξίδια και ενισχύει τον ρόλο της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο. Η εξέλιξη του σχεδίου της ΟΝΕ ξαφνικά διακόπηκε στην Ελλάδα το 2010, μετά από την λήξη (31/12/2010) της υπό του Αναγκαστικού Νόμου 2220/1940 Σύμβασης Cooper (ΦΕΚ 65/Β΄/17.02.1940). Όπου το Δημόσιο υποκαθίσταται μεν στα δικαιώματα της Cooper, υποχρεώνεται όμως να της πληρώσει τις μη αποσβεσθείσες δαπάνες της. Οι δε ελληνικές Κυβερνήσεις των Μνημονίων προωθόντας τα της Cooper ιμπεριαλιστικά σχέδια χαράτσι δια μέσω ΔΕΗ, μείωση μισθών κατα το ½, ΕΝΦΙΑ φθάσανε την Ελλαδα της ΕΕ σε βαθιά Κρίση. Δια της οποίας η Πατρίδα μου σημαίνει πλέον σκληρή λιτότητα, βάναυση καταστολή, σύνορα ντροπής, περιστολή ελευθεριών, καλπάζουσα ανεργία και όλα αυτά που ταιριάζουν σε Τυρανικά Καθεστώτα. Καρβας

Friday, March 10, 2017


Προτάσεις: Συνθημάτων για την Παρέλαση του 2017.

    Από τον: Εθελοντή Παρελάσεως τον κύριο Βασίλη Καρβέλη.

 

  Θα είναι σώφρον από πλευράς της Αυτού Μεγαλειότητας του Προέδρου της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης όπως επικυρώσει τα κάτωθι επίκαιρα συνθήματα για την Παρέλασή μας στη 5η Λεωφόρο της πόλεως Νέας Υόρκης.

 

Α΄  ....   Η 25η  Μαρτίου 2017: Η επέτειος των 60 χρόνων της Συνθήκης της Ρώμης.

 

Όπου στις 25 Μαρτίου 1957 δρομολογήθηκε η ίδρυση της τότε ΕΟΚ και της σημερινής Ενωμένης Ευρώπη, η οποία στα τελευταία 7 χρόνια εξέθρεψε τα τέρατα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο οποίος άφησε την Ευρώπη κατεστραμμένη, διαιρεμένη και ελεγχόμενη από εξωευρωπαϊκά κέντρα των ΗΠΑ. Οι δε εκατόμβες των θυμάτων των δύο Παγκοσμίων Πολέμων κλόνισαν ανεπανόρθωτα την ιδέα του εθνικού κράτους. Το οποίον έχασε τον δεσπόζοντα ρόλο του στην Οικονομία, της οποίας ο έλεγχος πέρασε σε πολυεθνικά κεφάλαια για τα οποία τα εθνικά σύνορα αποτελούσαν εμπόδιο στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους. Έτσι οι ΗΠΑ βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ανάγκη αναχαίτισης  του κομμουνισμού. Οπότε άρχισαν να πιέζουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν το Σχέδιο Μάρσαλ. Έτσι οι προσπάθειες στράφηκαν στην οικονομική συνεργασία, και στις 25 Μαρτίου 1957 υπεγράφη στη Ρώμη από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΚΑΧ (Βέλγιο, Δυτική Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) η συνθήκη με την οποία ιδρυόταν η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Από αυτή δε την Κοινή Αγορά φτάσαμε στη Νομισματική Ένωση του Μάαστριχτ με τη βαθιά κρίση. Δια της οποίας η Ε.Ε. σημαίνει πλέον σκληρή λιτότητα, βάναυση καταστολή, σύνορα ντροπής, περιστολή ελευθεριών, καλπάζουσα ανεργία και όλα αυτά που ταιριάζουν σε Τυρανικά καθεστώτα.

 

 

Β΄  .....     Ο 1ος Αιώνας του σωρού στο Πεδίου Άρεως από της Εκκλησίας

                           το πέτρα-ανάθεμα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου.

 

Όπου ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, «φέρων εγκόλπιον και επανωκαλύμαυχον, άτρομος και ακτινοβολών εκ χαράς, ρίχνει πρώτος επί του σωρού λίθον αναθέματος, απαγγέλλοντας την εξής εκκλησιαστική κατάρα: «Ελευθερίω Βενιζέλω, επιβουλευθέντι την Βασιλείαν και την Πατρίδα και καταδιώξαντι και φυλακίσαντι Αρχιερείς, ανάθεμα έστω» (εφημ. «Εμπρός», 13 Δεκεμβρίου 1916).  Είναι αδύνατον να περιγραφή ό,τι επηκολούθησε. Τα πλήθη του Λαού, βλέποντα τον Αρχηγόν της Εκκλησίας και τους Επισκόπους μετά των λοιπών κληρικών υψούντας τας χείρας, ύψωσαν και αυτά τας ιδικάς των, κατά τρόπον ώστε εις μίαν στιγμήν ολόκληρος η έκτασις του Πεδίου του Άρεως παρουσίαζε το θέαμα μυριάδων χειρών ανατεταμένων. «Ανάθεμα», απήντησεν ο Λαός εις την αράν (σ.σ.: κατάρα) του Μητροπολίτου, και η κατάρα αντήχησε βαρεία και επιβλητική απ' άκρου εις άκρον του Πολυγώνου. Ήτο κάτι τρομερόν. Κάτι φρικτόν. Μάλιστα, στις 21 του ίδιου μήνα, η Ι. Σύνοδος ενημερώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι «παρέδωκε τω αναθέματι» τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

 

 

Γ΄   .....        «H 9η Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας».

 

Ως τιμή προς τον Έλληνα ποιητή Διονύσιο Σολωμό, που πέθανε στις 9 Φεβρουαρίου 1857. Επίσης και ως έκφραση συγχαρητηρίων στο υπουργείο Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που με  τον Ν. 1677/2016 τα Ελληνικά Γράμματα μπήκαν στα σχολεία των Ρώς και επιβραβεύονται οι προσπάθειες της Εθνικοπολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας, και του προέδρου της Ιβάν Σαββίδη. Επίσης στις 9 Φεβρουαρίου 1950 αρχίζει η εποχή του «Great Red Scare» που είναι γνωστή και ως «Μακαρθισμός». Ο δε Ρέιγκαν την είχε αποκαλέσει «Αυτοκρατορία του Κακού», όπου ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθι κατηγορεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι είναι γεμάτο από κομμουνιστές.  Στη πραγματικότητα όμως καμία από αυτές τις κατηγορίες που εξαπέλυε δεν είχε υπόσταση μέσω σοβιετικών πρακτόρων.

                                        ---------------------------- # -------------------------

 

Ο πάντα πιστός στα καθήκοντα της Παρέλασης. 
       Ο εθελοντής Βασίλης Καρβέλης.

Sunday, February 12, 2017


Η ΕΛΛΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Η ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΕΤΡΑ ΣΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ.

 Mε ευκαιρία την πίκρα του Υφυπουργού Εξωτερικών κ Τέρενς Κουίκ, από τους ομογενείς στη Τάμπα της Φλόριδας, «Πίστευα ότι ερχόμουν σε ομογενείς που κρατούν την γλώσσα της πατρίδας. Αλλά με αιφνιδιάσατε. Με μπερδέψατε. Στενοχωρήθηκα. Διότι στη σημερινή εκδήλωση άκουγα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να βάζουν στην άκρη τη γλώσσα της πατρίδας μας. Παρά το ό,τι όλοι οι προηγούμενοι Έλληνες μίλησαν αγγλικά, εγώ θα επιλέξω τα Ελληνικά που είναι και η μητέρα όλων των γλωσσών». Και κατεχόμενος με την ίδια δυσαρέσκεια για την υποβάθμηση της Φωνής των Αγγέλων (Γλώσσα Ελληνική), έχω υποχρέωση να τονίσω προς την μαθητούσα Νεολαία της Ομογένειας να πάψει να συμβιβάζεται με τό Άγιο Ψέμμα ότι: οι Φωστήρες της Οικουμένης είναι οι τρείς Ιεράρχαι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αφού η ανωτέρα γλωσσική μόρφωση ενός ανθρώπου και η ευχέρειά του να εκφράζεται καλύτερα, ακριβέστερα και εντυπωσιακά εξαρτάται και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του με λέξεις της Ελληνικής Γραμματείας των φιλοσόφων της Αρχαίας Ελλάδας. Η οποία, όπως ομολόγησε και ο κ. Τέρενς, κοσμογνωρίστηκε και είχει μείνει σαν πρώτη γλώσσα της Οικουμένης απο το 200 π.Χ έως το 400 μ.Χ. Δηλαδή έξι (6) ολόκληρους αιώνες πριν ακόμη οι τρεις Ιεράρχες αναλάβουν, ως πατέρες της Εκκλησίας, την εξουσία της Ανατολικής Χριστιανοσύνης. Το δε βάθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η ελληνική ηθική του Χριστιανού είναι το πρώτο στο Κόσμο φωνιτικό αλφάβητο που εδημιούργησε το 1.000 π.Χ. η πνευματική αφοσίωση των στοχαστών της Αρχαίας Ελλάδας. Όπου εμφανίζονται Γράμματα για τα φωνήεντα και για τα σύμφωνα και βάσει αυτών ο προφορικός λόγος μετατρέπεται σε γραπτός με συστηματική γραμματική σύνταξη. Κι έκτοτε η γήινη σύνθεση Θεού και ανθρώπου, ζωής και Φύσης, πολιτισμού και επιστήμης είναι τα Ελληνικά Γράμματα. Τα οποία εκπέμπουν Φώς Αιώνιας Πνευματικότητας, πάνω στο οποίο έστεκε και στέκει ακόμη ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δια του οποίου ο άνθρωπος κατόρθωσει να σταθεί όρθιος στα πόδια του και να κάνει έργο ζωής του τήν τέχνη, την ποίηση, την ρητορία, την επιστήμη και τη πίστη προς τα Ουράνια Φυτά (Θεούς) του Ολύμπου. Αυτός ο πλούτος της γνώσης των προγόνων, που λέγεται «ελληνική Γλώσσα, που σαν διαμαντόπετρα στης Γης το δακτυλίδι, είναι η εικόνα της ψυχής της νόησης. Αφού η ελληνική γλώσσα είναι αυτή που ομιλεί, αυτή που εμπνέει, αυτή καθοδηγεί, αυτή ξεσηκώνει, αυτή σαλπίζει, αυτή καλεί, αυτή εμψυχώνει, αυτή ελληνοποιεί τους ανθρώπους σε γνήσιους Έλληνες της Αρχαίας Ελλάδος και όχι σε πλαστούς Greeks (Grex) της Ιταλικής Magna Graecia. Γιαυτό η ίδια παραμένει ακόμη η σφραγίδα του αληθινού νοήματος στη σύγχρονη θεολογία, φιλολογία, ιστορία, ιατρική, φαρμακευτική, αστρονομία, τεχνολογία και κοινωνία. Αυτή είναι ο ελληνικός πολιτισμός και όχι το παζάρι με σουβλάκι, μπουζούκι και συρτάκι, που θέλει να τον παρουσιάζει η Εκκλησία της Ορθοδοξίας στις ελληνικές κοινότητες της Ομογένειας. Ο δε κυνισμός της Αγίας εκκλησιαστικής Ρόμπας έχει ξεπεράσει τα όριά του με το από τη μιά μεριά να έχει καθιερώσει ως ακίνητη την Δεσποτική εόρτή των Eλληνικών Γραμμάτων στις 30 του διπροσώπου (αλήθεια+ψεύδος) Θεού Ιανού (Ιανουαρίου), και από την άλλη να τελεί, μέσα στο Ναό της αληθείας του Χριστού, την Θεία Λειτουργία της στα Αγγλικά. Με αυτό τον εμπαιγμό της ελοχεύεται η καταπάτηση του ελληνισμού, τεκμηριομένη με το γεγονός ότι στίς ΗΠΑ ομιλούνται 104 γλώσσες και μεταξύ των ολίγων που παρακμάζουν είναι η ελληνική. Λησμονούν τα Άγια Κοράκια (Σπηρίδωνος ρήση) πως απορρίπτοντας τα Ελληνικά, διαγράφουν μαζί και τις 63.000 ελληνικές λέξεις τής Αγγλικής (το 1/3 δηλαδή). Τις 40.000 λέξεις τής Γαλλικής και το 15% τής Λατινικής που ειναι η μητέρα των προηγουμένων. Και η ασέβειά τους αυτή προς το Άγιον Πνεύμα «Ελληνικά Γράμματα» υποβιβάζει τον ανθρωπισμό τους στην εποχή που ο άνθρωπος ζούσε στις σπηλιές και ο Σελλός = Ελλός = Έλλην δοξολογούσε το 2.600 π.Χ. τον θεό του Δία και την γυναίκα αυτού Διώνη στο λατρευτικό κέντρο της Αρχαίας Δωδώνης του. Γιαυτό παροτρύνω στους σχολικούς μας στόλους να προσέξουν να μην αλλοιωθούν και μολυνθούν σκεπτόμενοι τι θα πεί αυτός ο κακόβουλος χριστιανικός περίγυρος που μιά ζωή κατακρίνει τον Έλληνα και τα 12 Σύμβολα (και όχι είδολα) των ελπίδων και ιδανικών προς τα οποία τείνει να εξομοιωθεί ο άνθρωπος. Σκεφτήτε πως οι ρίζες της μεγαλειότητάς σας ως άνθρωπος είναι οι φιλόσοφοι της Αρχαίας Ελλάδος και όχι οι 3 Ιεράρχες. Η δε ασέβεια προς τους πνευματικούς μας αυτούς Πατέρες υποβιβάζει τον ανθρωπισμό σας. Και για να μην φτάσετε στην προελληνική ασημαντότητα του ανθρώπου πρέπει, υπενθυμίζοντας στο εαυτό σας «οτι έχετε φτερά και τα φτερά σας δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα», να επιστρέψετε στις ρίζες του ανθρωπίνου πνεύματος -«τα Ελληνικά Γράμματα». Γιαυτό μορφωθείτε και κατακτήστε την μάθηση των Ελληνικών Γραμμάτων στα σχολεία, πανεπιστήμια και όποιες σχολές σας ανοίγουν το δρόμο για την ανατροπή του στημένου σκηνικού κατά των «Ελληνικών Γραμματων».  Έτσι μόνον θα κρατήσετε ψηλά τα ιδανικά που έχετε ως Έλληνες και θα λάμψει επάνω σας η ακτινοβολία του Αγίου Πνεύματος του Ελληνικού Πολιτισμού. Και λούζοντας με εθνική υπερηφάνεια όλους εμάς τους Ομογενείς, θα νοιώθουμε ξεκούραστο το κουβάλημα επι τους ώμους μας την βαριά κληρονομιά μας που λεγεται «Ελληνισμός». Εσείς, η Νειώτη της Ομογένειας, είσθε η ελπίδα όλων αυτών που περάσαμε και δεν ολοκληρώσαμε το έργο μας, αλλά ακόμα προσπαθούμε περιμένοντας εσάς να σταθήτε καλύτεροι, να κάνετε περισσότερα, και να δώσετε υπόσταση στην ελπίδα που εμείς σαν φωτίτσα που τρεμόπαιζε χτυπημένη από τους ανέμους, την φυλάγαμε υπομονετικά μήν σβήσει ο καθένας μέσα στην καρδιά του, περιμένοντας να την παραδώσουμε σε εσας τους επόμενους για να φουντώση. Εσείς σαν παιδιά της Ελλάδας νοιώστε το βάρος της ευθύνης, αλλάξτε τον ρου των γεγονότων και φέρτε πάλι πίσω ελεύθερη την Πατρίδα μας από το μίσος της Χριστιανοσύνης, για να υπάρξει ξανά ο ελεύθερος Έλληνας Άνθρωπος της Οικομένης. Δώστε πνοή στην δολοφονημένη μας συνείδηση που ψυχοραγούσε χωρίς ποτέ να παραδεχθεί την αφάνειά της και ξαναζωντανέψτε αυτήν που ποτέ δεν πέθαινε γιατί καρτερούσε Εσάς. Αγωνισθείτε τον μεγάλο, ωραίο και τίμιο αγώνα τού Πολιτισμού. Αλλιοώς θα απαληθεύσετε τη θεωρία του Γερμανού Ιστορικού Φαλμεραγιέρ ότι «οι Νεοέλληνες έχουν αφομοιωθεί απο τους επιδρομείς και σαν Έθνος πιά δεν έχουν καμιά σχέση με την ένδοξη κλασική Ελλάδα τους».

 Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.   O ομογενής Καρβας.

Saturday, January 21, 2017


Είναι «Hellenic Parade», και όχι «Greek Parade».

 

Εισήγηση: του Βασίλη Καρβέλη. 

Προς:         Τον κ. Πρόεδρο Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης.

Θέμα:         Το λήμμα «Greek» στην Αφίσα της Παρελάσεώς μας.

 

Αξιότιμε πρόεδρε κύριε Π. Γαλάτουλα.

Ξεκινώ την γραπτή μου πρόταση με την πίκρα του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ από τους ομογενείς στη Τάμπα της Φλόριδας. «Πίστευα ότι ερχόμουν σε ομογενείς που κρατούν την γλώσσα της πατρίδας. Αλλά με αιφνιδιάσατε. Με μπερδέψατε. Στενοχωρήθηκα. Διότι στη σημερινή εκδήλωση άκουγα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να βάζουν στην άκρη τη γλώσσα της πατρίδας μας. Παρά το ό,τι όλοι οι προηγούμενοι Έλληνες μίλησαν αγγλικά, εγώ θα επιλέξω τα Ελληνικά που είναι και η μητέρα όλων των γλωσσών». Κατεχόμενος λοιπόν με την ίδια δυσαρέσκεια για την υποβάθμηση της φωνής των Αγγέλων (γλώσσα Ελληνική) και με γνώμονα των Ελλήνων προγόνων μου την αρχαία φιλοσοφική ρήση: «Όστις εκ φόβου του γλώσσαν εγκλήσας έχει, κάκιστος είναι νυν τε και πάλαι δοκεί», έρχομαι να μιλήσω ενώπιόν σας ελεύθερα, ειληκρινά και ευθέως για το θράσος και την αναίδεια του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νεας Υόρκης να ανακοινώνει στο κοινό την «Hellenic (Ελληνική) Παρέλαση» με to ξενόφωνo λήμμa «Greek (Γραική) Παρέλαση». Σκοπός μου είναι να επισημάνω ότι η Αφίσα είναι ένα Ομογενειακό ζήτημα που αξίζει να συζητηθεί, ώστε να αναπληρωθεί η ξενόφωνη φράση «Greek Parade» σε «Hellenic Parade». Περίμενα να μας διδάξουν στις «Πανομογενειακές» οι ομογενείς Ιστορικοί, Καθηγητές και Διανοούμενοι του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας την καλώς φημισμένη έννοια της λέξεως «Γραικός».  Που έχασε τη δήναμή της από τους τσακωμούς και διαξιφισμούς της θεολογικής πολιτικής μεταξύ Ανατολής και Δύσης και σημαίνει σήμερα το κακόν του παλιανθρώπου, του απαίσιου, του απαταιώνα, του κλέφτη. Επειδή, όμως, τόσο την Πατρίδα, όσο και την ιστορία αυτής την έχω εξ αδιαιρέτου με όλους τους Ομογενείς, έχω και εγώ ηθικόν χρέος και υποχρέωση προς τους γονείς μου και βεβαίως προς τους Ήρωες του ’21, να τιμήσω τη γνήσια Ελληνική τους Γλώσσα απαγορεύοντας την Ομοσπονδία Νεας Υόρκης να μπασταρδεύει την «Hellenic Παρέλαση» με την Παρέλαση του Greek των Αμερικανών. Γιαυτό ως Hellen, (και όχι Greek), που βρίσκεται πιστός στις επάλξεις των Πανομογενειακών αγώνων για την βελτίωση της προόδου μας στην Hellenic (και όχι Greek) Parade, η οποία μου μεταδίδει λογικούς συνειρμούς και μου διεγείρει συναισθήματα όπως το «Ελεύθειν έρα» = «Ελεύθερα» = «Πηγαίνω όπου αγαπώ» = «Ελευθερία», έχω στο παρελθόν αναζητήσει, με την μεγαλύτερη σεμνότητα, την θεραπεία του τραύματος στην πνευματικότητα της Hellenic Παιδείας μου, που επέφερε το όνειδος της ασέβειας του Greek Parade στην Αφίσα της Hellenic Parade στην 5η Λεωφόρου της Νέας Υόρκης. Δυστύχως, οι επανειλημμένες μου εκκλήσεις για να σταματήσει η πλύση εγκεφάλου με την φαυλότητα του «Greek Parade», έχουν απαντηθεί μόνο με αδικίες του τραμπουκισμού «κάτσε κάτω και σκάσε». Όπως τότε έτσι και τώρα διαβεβαιώνω ότι είναι ιστορικώς αποδεδειγμένο πως στην Αρχαία Ελλάδα μιά λέξη που περιέγραφε τόπο μεταφέρεται και στον κάτοικο αυτής ως επίθετον, όπως οι αρχαίοι σοφοί ο Σόλων ο Αθηναίος, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος, ο Περίανδρος ο Κορίνθιος κλπ. Ο Αριστοτέλης στα «Μετεωρολογικά» σημειώνει ότι «στη περιοχή της Δωδώνης στην Ήπειρο κατοικούσαν οι Σελλοί που αποκαλούνταν τότε Γραικοί και τώρα Έλληνες». Την ίδια πληροφορία δίνει και το Πάριο Μάρμαρο γράφοντας  «Αφού Έλλην Δευκαλίωνος Φθιώτιδος εβασίλευσε και Έλληνες ωνομάσθησαν, το πρότερον Γραικοί καθούμενοι». Ο δε Θουκυδίδης  στο Β 23 αναφέρει: «παρερχόμενοι δε οι Πελοπονήσιοι Ωροπόν την Γήν την Γραικήν καλούμενην». Μάλιστα ο Όμηρος απαριθμώντας στον κατάλογο των «Νεών» τις μεγάλες πόλεις (Ιλ. Β498) που έλαβαν μέρος στον πόλεμο της Τροίας περιλαμβάνει και τη πόλην Γραία (γριά) που ήταν στην επικράτεια των Βιωτών και οι κάτοικοι αυτής, οι Γριές (Γραικοί), ίδρυσαν την αποικία Κύμη (8ος αιώνας π.Χ.) στην Ιταλία. Όπου οι κάτοικοι της αποικίας αυτής ονομάστηκαν στα Λατινικά Graeci = Γραικοί και στα Αγγλικά Greeks από το λατινικό Grex που σημαίνει πλήθος ατόμων που ενεργεί με έναν τρόπο ομαδικό και τυφλό, όπως η αγέλη των ζώων. Παρόλου που οι Ρωμαίοι θαύμασαν και επηρεάστηκαν σημαντικά από τα επιτεύγματα του Hellenic πολιτισμού, εξ ου και η γνωστή δήλωση του Οράτιου: Graecia capta ferum victorem cepit (Hellas, αν και κατελήφθη, αιχμαλώτισε τον άγριο κατακτητή της). Εντούτοις μετά τη στέψη από τον Πάπα Λέοντα Γ΄ του Καρλομάγνου, βασιλιά των Φράγκων, ως Ρωμαίου Αυτοκράτορα στις 25/12/800, ενέργεια που τελικά κατέληξε στην ίδρυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Λατινική Δύση άρχισε να υποστηρίζει τους Φράγκους και να αναφέρεται στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κυρίως ως Αυτοκρατορία των Grex = Greeks. Η Άλωση της Νέας Ρώμης (Κων/πολης) το 1204 από την Δ' Σταυροφορίας των Φράγκων ήταν η αιτία να γεννηθεί το μεγάλο μίσος ανάμεσα στους Ορθοδόξους και στους Καθολικούς. Αυτή η αντιπάθεια στο κάθε τι το Hellenic έφερε στην Αγέλη = Grex = Greeks της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο ζενίθ την έννοια του Greculus για τους Hellens = Greeks της Οικομένης. Από τότε έως σήμερα η λέξη Greek εννοεί τον αγροίκο, αμόρφωτο, ανάξιο πολίτη του Κόσμου. Δεν μπορώ να πιστέψω πως είναι δυνατόν η ανθρωπότητα να γνωρίζει την Ομοσπονδία μας ως «Hellenic Societies» και την Παρέλασή μας ως «Greek (απαίσια) Parade». Αφού «Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό».

   Με Hellenic υπόληψη (και όχι Greek).   Καρβας                        

Saturday, January 14, 2017


Πρότασις προς τον Πρόεδρο Ομοσπονδία Νέας Υόρκης,

                                          Κύριον Πέτρον  Γαλάτουλαν.

            

            

 

Θ έ μ α:

Πρότασις Τελετάρχη για την Παρέλαση του 2017.

 

 

Αγαπητέ Αδελφέ εν τω Χριστώ υμών κ. Πέτρο,

Εύχοντας  «Καλή Παρέλαση» σας καλησπερίζω εγώ ο εν την Εκκλησία Βασίλης και  εν τη Πολιτεία Καρβέλης. Νιώθοντας το τεράστιο βάρος της ευθύνης που μου αναλογεί στους ώμους μου για τον ευγενή χρή της Ομογένειας προς το μέλλον της φιλοξενίας του Ελληνισμού μου στην 5ην Λεωφόρο, προτείνω με σωφροσύνη για Τηλετάρχη στην φετινή Παρέλασή μας τον τέως νεουρκέζο μεγιστάνα και νυν πρόεδρο των ΗΠΑ κύριον Ντόναλτ Τραμπ. Ως ελάχιστον τίμημα προς την γενναιοφροσύνη που αποδέχεται η Ομογένειά μας στη 5η Λεωφόρου από τους φιλόξενους ηγέτες της Νέας Υόρκης. «Η καλύτερη αμοιβή είναι η αναγνώριση» μας λέγει ο Σαίξπηρ και στην προκειμένη περίπτωση της Παρελάσεώς μας η εξέχουσα ανταμοιβή μας προς τους κατοίκους του Μανχάταν είναι η εκτίμηση της μεγαλοψυχίας των προς το δοξασμένο ελληνικό ιδεώδες της Ιεράς Ελευθερίας του ’21. Που την γνωρίζουμε «από την κόψη του σπαθιού την τρομερή» και είναι «από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα Ιερά». Διαλέγοντας λοιπόν, ως Grand Marshal της Παρέλασής μας τον κάτοικο του New York City τον κύριο Donald Trump, διδάσκετε στη Νεολέα της Ομογένειας πως να ευγνωμονούν τους φιλόξενους ανθρώπους της πρωτεύουσας του Κόσμου αύριο. Που θα κουβαλάνε τα παιδιά τους από τα 4ρα σημεία της Αμερικής στη 5η Λεωφόρο της Οικουμένης και δίδοντάς των στο χέρι την γαλανόλευκη θα τα προστάζουν να παρελάσουν με υπερηφάνεια «ΕΛΛΗΝΙΚΗ». Και να βροντοφωνούν το:

                                                                                                  
   Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη                                                                                                                    
   περπατώντας η Δόξα μονάχη

    μελετά τα λαμπρά παλληκάρια,

    και στην κόμη στεφάνη φορεί,

    καμωμένο από λίγα χορτάρια

   που είχαν μείνει στην έρημη γη.

                                                                                  

                                                                                            Μετά  υπολήψεως 

                                                                                           Βασίλης  Καρβέλης                             

                                                                        

 

 

ΥΓ: Σχετικά με την εφαρμογή «τήρηση του Κανώνα» του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, περί      Διαδικασίας κρίση και αναγόρευση Τηλεταρχών Παρελάσεως, έχω να σας αναφέρω το εξής. Εκπλήρωσα  του Καταστατικού την υποχρέωση «να εξακριβώσω αυτοπροσώπως εάν ο κύριος Donald Trump δέχεται και του είναι δυνατόν η πρότασή μου για Grand Marshal. Αλλά ήταν αδύνατον να συναντηθώ μαζί του, λόγο του υπερφορτωμένου προγράμματός του.

 

 

 

Wednesday, January 4, 2017


100 χρονια από το Άγιο Ανάθεμα της Εκκλησίας κατά Βενιζέλου.

Φεύγοντας το 2016 έκανε Αιώνιο το ευλογημένο από την Άγια Μητέρα Εκκλησία «Ανάθεμα», που εξαπέλυσε στις 12 Δεκεμβρίου 1916 η Ιερά Σύνοδος των Αθηνών κατά του μεγαλυτέρου πολιτικού της Ελλάδας (7 φορές πρωθυπουργός της επί 12 χρόνια και 5 μήνες) Ελευθερίου Βενιζέλου. Αιωνία λοιπόν η μνύμη της Άγιας Κατάρας της Ελληνικής Ορθοδοξίας κατά του Έλληνα, που πήρε τα σύνορα της Ελλάδας από τη Μελούνα και τα έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη με την Σύναψη της Βαλκανικής Συμμαχίας και τους νικηφόρους του πολέμους του 1912-1913 κατά των Τούρκων (Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος) και κατά των Βουλγάρων (Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος). Αιωνίως αξέχαστη έχει γίνει η χριστιανική καταδίκη: «Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου, φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος την Βασιλείαν και την Πατρίδα, Ανάθεμα έστω.» κατά του ανθρώπου που ελευθέρωσε από τους Τούρκους τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Δυτική και ανατολική Θράκη, που είχε δώσει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η Κυβέρνησή του στους Βουλγάρους με την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου στις 28 Ιουλίου 1913 (τάδε έφη η Πηνελόπη Δέλτα). Είναι πιά αιωνόβιον το διάβασμα, στο Πεδίο του Άρεως, της μισαλλοδοξίας προς τον «Σατανά Βενιζέλο» από ένα πλήθος βασιλοφρόνων από δεσπότες, ιερείς και πιστούς χριστιανούς. Γιατί ο Κρητικός πολιτικός δεν έκανε τα χατήρια του βασιλιά Κωνσταντίνου και ικετεύανε τον Ύψιστο Χριστό τους όπως εν αυτού (Βενιζέλου) ενσκήψωσι: Τα εξανθήματα του Ιώβ. Η λέπρα του Ιεχωβά. Ο μαρασμός των νεκρών. Το τρεμούλιασμα των ψυχορραγούντων. Οι κεραυνοί της κολάσεως. Και αι κατάραι και τα αναθέματα των χριστιανών. Αυτό το ελεεινό θέαμα του Ορθοδόξου όχλου, ο οποίος τυφλά και εκουσίως συμετέχει στην αηδιαστική πρωτοβουλία της Εκκλήσιας, την "ατιμωτική-πράξη αναθέματος" και με σύνθημα "Ο φονεύων Βενιζελικό δεν φονεύει άνθρωπον" φορτώνεται πέτρες μεγάλες και μικρές και τις ρίχνει στο Πεδίο του Άρεως σε πολιτικό του, έχει ξεφτιλίσει τον ελληνικό Λαό. Γιαυτό τη νύχτα, θλιμμένοι πατριώτες, πήγαιναν κρυφά και στόλιζαν με λουλούδια της εποχής την άμορφη αυτή σιχαμένη μάζα από πέτρες όλων των μεγεθών και σχημάτων στα χώματα του Πεδίου του Aρεως. Το πρωί όμως, οι αρχές έβαζαν και μάζευαν βιαστικά τ' αφιερώματα αυτά των πιστών, ώστε να είναι ευδιάκριτη η ασχημιά της ντροπής της Θείας Οργής από την Ορθοδοξία κατά του χριστιανικά βαπτισθέντος Πιστού της κ. Βενιζέλου, προς ανατροφή του ελληνικού λαού. Έτσι θα ξέρει και θα θυμάται πως ο πρωθυπουργός της χώρας είναι αναθεματισμένος με τα ανόητα και μάταια πράγματα που είναι οι κατάρες της Άγιας Εκκλησίας, όταν οι ιερείς Αυτής γίνονται όργανα πολιτικών παθών. Οι οποίοι ως ανώτερα είδη ανθρώπου (της Χριστιανοσύνης) χρησημοποίησαν την τακτική της χριστιανικής «Ευσπλαχνίας», που κάνει μεταδοτικό τον πόνο και προκαλεί μια ολοκληρωτική απώλεια της ενεργητικότητας και της ζωτικότητας του ατόμου, προς το βασιλικό Στέμα. Έτσι εξαπέλυσαν πόλεμο μέχρι θανάτου εναντίον του ανώτερου τύπου Έλληνα ανθρώπου· καταδίκασε όλα τα θεμελιώδη ένστικτα του τύπου αυτού· και, διυλίζοντας αυτά τα ένστικτα, έβγαλε το χειρότερο κακό: «Τον δυνατό Πατριώτη, ως τυπικό παράδειγμα προς απόρριψη, τον «διεφθαρμένο άνθρωπο». Διδάσκοντας έτσι ότι οι ανώτερες αξίες του πνεύματος για την Πατρίδα είναι κάτι αμαρτωλό, κάτι παραπλανητικό –πειρασμοί. Κάτι που είχε ως αποκορύφωμα (κερασάκι) τα Νοεμβριανά (στη τούρτα). Τα γεγονότα που άρχισαν από το Νοέμβριο του 1916 και έμειναν γνωστά ως Νοεμβριανά, είχαν ως αποτέλεσμα ένα άνευ προηγούμενου «πογκρόμ» εναντίον των Βενιζελικών της πρωτεύουσας με άγνωστο αριθμό δολοφονιών, ληστειών, βασανισμών, φυλακίσεων και αγρίων εκδιώξεων σε εκατοντάδες επώνυμους φιλελεύθερους πολίτες μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Αθηναίων Εμμανουήλ Μπενάκης. Οι διώξεις αυτές επεκτάθηκαν και σε περιοχές εκτός των Αθηνών. Τότε ήταν που εφευρέθηκαν οι πρώτες «δηλώσεις μετανοίας» όπου τα θύματα των διώξεων βασανίζονταν για να υπογράψουν εναντίον του «προδότη» και «στασιαστή» Βενιζέλου. Ως αντίδραση σε αυτές τις πρωτοφανείς διώξεις εναντίον των φιλελευθέρων η Προσωρινή Κυβέρνηση κήρυξε έκπτωτο τον Κωνσταντίνο και ενημέρωσε τους κατά τόπους αντιπροσώπους τους: «Τα τραγικά γεγονότα των Αθηνών, όπου τόσοι εκ των συναγωνιστών μας εύρον μαρτυρικόν θάνατον και εδιώχθησαν σκληρώς, εδημιούργησαν μεταξύ του αιμοσταγούς Βασιλέως και του Έθνους χάσμα αγεφύρωτον. Όπως επιβάλη τήν τυραννίδα του δέν εδίστασε νά θυσιάση τά υπέρτατα συμφέροντα του ελληνισμού εις τούς εθνικούς ανταπαιτητάς μας μέ τήν πρόθεσιν νά βοηθήση τήν γερμανικήν νίκην, εφ' ης καί μόνης ηδύνατο νά εδραιώσει τήν ελέω Θεού βασιλείαν του. Έτσι δεν εδίστασε επίσης, νά στρέψη τά ελληνικά όπλα κατά των στρατιωτών, των οποίων οι πατέρες έχυσαν το αίμα των υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας. Επωφελούμενος δέ της ευκαιρίας, εξαπέλυσε τόν βασιλικόν του στρατόν εις σφαγήν εκείνων, οίτινες διετήρησαν άκαμπτον μέχρι τέλους το εθνικόν φρόνημα.». Δυστυχώς τόσο χαμηλά φτάσανε οι Ορθόδοξοι των ανακτόρων και οι πολιτικάντηδές των. Προκειμένου να εξοντώσουν πολιτικά τον μεγάλο  πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο έσυραν και κατέβασαν την Εκκλησία στο ευτελιστικό πεζοδρόμιο και την κατέστησαν θεραπενίδα ανομολόγητων  ποταπών πολιτικο-οικονομικών συμφερόντων. Ας είναι το αιώνιο θλιβερό αυτό περιστατικό του 1916 ένα χρηστικό μήνυμα για τη σημερινή Ιεραρχία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η οποία διαιωνίζει, απαθέστατα, την μνησικακία της κατά των αντιφρονούντων της υμνολογόντας λειτουργικώς και αγιογραφικώς την Κυριακή της Ορθοδοξίας τον οχετό ύβρεων του «Τριωδίου», το οποίον περιέχεται στο «Συνοδικόν της Αγίας Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας», ενατίον κάθε τινός Ελληνικού, στον τόπο του Δία και του Σωκράτη. Μάλιστα δε μέσα σε επίσημο κλίμα, παρούσης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, υποχρεώνει το ποίμνιό της να φωνάζουν όλοι μαζί «ΑΝΑΘΕΜΑ» τρεις φορές σε κάθε στάση της περιφοράς των Εικόνων.

Ντρέπομαι για το καντάντημα της ελληνικής φυλής μου και για την συμφορά του Ελληνικού Έθνους μου.      Καρβας.